Etbise Kimler Kayıt Olmalıdır

11.08.2017 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ kapsamında aşağıdaki tanımlara uyan ve “hizmet sağlayıcı” olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişilerin ETBİS’e kayıt zorunluluğu bulunmaktadır.

  • Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar (Kendi e-ticaret sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla satış yapan işletmeler)
  • Aracı hizmet sağlayıcılar (E-ticaret pazaryerleri)
  • Yurt içinde bulunan ve yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmayan ancak yurt dışındaki bir aracı hizmet sağlayıcısı vasıtasıyla elektronik ticaret faaliyeti yürüten bir hizmet sağlayıcısı (Ebay, Etsy gibi yurtdışı e-ticaret pazaryerlerinde satış yapan işletmeler)